گز لقمه ای مخصوص پسته 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخصوص پسته 40%

3,040,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گزلقمه ای مخصوص پسته بیدمشک 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز لقمه ای مخصوص بادام 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخصوص بادام 40%

1,920,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای پسته 28%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای پسته 28%

2,200,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز خوری مینا (دست ساز) کوچک با گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز لقمه ای پسته انگبین 40%
1
 • حذف
 • 1

گز لقمه ای پسته انگبین 40%

5,750,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز فوق ممتاز عسلی بدون شکر لقمه ای پسته ٣٣%
ناموجود
1
 • حذف
گز لقمه ای پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای پسته 33%

2,550,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای مخلوط 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخلوط 33%

2,120,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای بادام 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای بادام 33%

1,740,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی مخلوط 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی مخلوط 33%

2,020,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی پسته 33%

2,400,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی بادام 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی بادام 33%

1,680,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
جعبه چوب طبیعی با گل لوتوس با گز ویژه
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
جعبه چوب طبیعی با نقاشی ویژه و گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
جعبه چوب طبیعی با کاشی اصیل و گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز جعبه فلزی لقمه پسته 40 %
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز جعبه فلزی لقمه پسته 40 %

3,340,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای مخلوط 28%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای مخلوط 28%

1,870,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
جعبه چوبی مدل صندوقی با گز مخصوص
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
جعبه ترمه کتابی به همراه گز ویژه پسته ۳۳%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز جعبه فلزی لقمه پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز جعبه فلزی لقمه پسته 33%

2,960,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز آردی پسته بیدمشک 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز آردی پسته بیدمشک 40%

2,850,000 ریال

وزن خالص : 400 گرم

مشاهده جزئیات
گز سکه ای آردی پسته بیدمشک 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز سکه ای آردی پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز سکه ای آردی پسته 33%

2,610,000 ریال

وزن خالص : 450 گرم

مشاهده جزئیات
گز جعبه کادویی لقمه پسته بیدمشکی 40%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
گز لقمه ای حبه ای پسته 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

گز لقمه ای حبه ای پسته 33%

1,150,000 ریال

وزن خالص : 200 گرم

مشاهده جزئیات
گز لقمه ای حبه ای مخلوط 33%
1
 • حذف
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

دسته بندی ها

محصولات ویژه