گز مخصوص پسته 40 درصد با جعبه زیبای شماره دوزی شده گز مخصوص پسته 40 درصد با جعبه زیبای شماره دوزی شده
سوهان عسلی گز مظفری سوهان عسلی گز مظفری
جعبه چوبی دست ساز نگارین جعبه چوبی دست ساز نگارین
گز لقمه پسته 33 درصد گز لقمه پسته 33 درصد
گز انگبینی مخصوص مظفری گز انگبینی مخصوص مظفری
گز بدون شکر شیرین شده با گزانگبین و عسل گز بدون شکر شیرین شده با گزانگبین و عسل
گزهای کادویی مظفری با جعبه چوبی دستساز و طرح گل شماره دوزی شده دست دوز گزهای کادویی مظفری با جعبه چوبی دستساز و طرح گل شماره دوزی شده دست دوز
جعبه نقاشی مظفری هنر دست نقاشان اصفهانی جعبه نقاشی مظفری هنر دست نقاشان اصفهانی
گز مظفری با جعبه کاشی دست ساز گز مظفری با جعبه کاشی دست ساز
میوه خشک مظفری میوه خشک مظفری
گز لقمه ای حبه ای مظفری گز لقمه ای حبه ای مظفری
ظروف مینا دست ساز ظروف مینا دست ساز
گز مظفری در دومین نمایشگاه توانمندی های قنادان گز مظفری در دومین نمایشگاه توانمندی های قنادان
حضور در مذاکرات کنوانسیون GBG حضور در مذاکرات کنوانسیون GBG
جشن سالانه گز مظفری جشن سالانه گز مظفری
شعبه گز مظفری 5رمضان شعبه گز مظفری 5رمضان
گز مظفری شعبه  نقش جهان گز مظفری شعبه نقش جهان
شعبه میدان نقش جهان شعبه میدان نقش جهان

محصولات ویژه