ساعـات کـاری فـروشگاه های گز مظفری در ایام سوگواری آبان 98

ساعـات کـاری فـروشگاه های مجموعه گز مظفری در روزهای یکشنبه و سه شنبه (پنجم و هفتم آبان ماه 1398) 

 

ساعـات کـاری فـروشگاه شیخ بهایی

در روز یکشنبه (پنجم آبان ماه 1398) 

تعطیل می باشد.

و در روز سه شنبه (هفتم آبان ماه 1398) 

به صورت یکسره از ساعت 9:30 صبح الی 21:00 

 

ساعـات کـاری فـروشگاه پنج رمضان

در روز یکشنبه (پنجم آبان ماه 1398) 

تعطیل می باشد.

و در روز سه شنبه (هفتم آبان ماه 1398) 

به صورت یکسره از ساعت 9:30 صبح الی 21:00 

 

ساعات کاری فروشگاه شریعتی

در روز یکشنبه (پنجم آبان ماه 1398) 

تعطیل می باشد.

و در روز سه شنبه (هفتم آبان ماه 1398) 

به صورت یکسره از ساعت 10:00 صبح الی 21:00 

 

ساعات کاری فروشگاه حمزه

در روز یکشنبه (پنجم آبان ماه 1398) 

تعطیل می باشد.

و در روز سه شنبه (هفتم آبان ماه 1398) 

به صورت یکسره از ساعت 10:00 صبح الی 21:00 

 

ساعات کاری فروشگاه مطهری (تهران)

در روزهای جمعه و شنبه (پنجم و هفتم آبان ماه 1398)

تعطیل می باشد.


دیدگاه ها:نظر شما چیست؟


* :نام و نام خانوادگی
* آدرس ایمیل:
وبسایت:
* متن:
* کد امنیتی:
کد امنیتی جدید Visual CAPTCHA