ساعات کاری مجموعه گز مظفری در ایام تعطیل تیرماه 1398

ساعـات کـاری فـروشگاه های مجموعه گز مظفری در روزهای جمعه و شنبه (هفتم و هشتم تیر ماه 1398) 

 

ساعـات کـاری فـروشگاه شیـخ بـهایی

در روز جمعه (هفتم تیر ماه 1398) 

به صورت یکسره از ساعت 9:30 صبح الی 20:30 

و در روز شنبه (هشتم تیرماه 1398) 

به صورت نیمه وقت از ساعت 9:30 صبح الی 13:30 

 

ساعـات کـاری فـروشگاه پنج رمضان

در روز جمعه (هفتم تیر ماه 1398) 

به صورت یکسره از ساعت 9:30 صبح الی 20:30 

و در روز شنبه (هشتم تیرماه 1398) 

به صورت نیمه وقت از ساعت 9:30 صبح الی 13:30 

 

ساعات کاری فروشگاه میدان نقش جهان

در روزهای جمعه و شنبه (هفتم و هشتم تیر ماه 1398)

به صورت یکسره از ساعت 10:30 صبح الی 22:30

 

ساعات کاری فروشگاه شریعتی

در روزهای جمعه و شنبه (هفتم و هشتم تیر ماه 1398)

به صورت یکسره از ساعت 17:00 بعدازظهر الی 20:30

 

ساعات کاری فروشگاه حمزه

در روزهای جمعه و شنبه (هفتم و هشتم تیر ماه 1398)

به صورت نیمه وقت از ساعت 10:00 صبح الی 14:00

 

ساعات کاری فروشگاه مطهری (تهران)

در روزهای جمعه و شنبه (هفتم و هشتم تیر ماه 1398)

تعطیل می باشد.


دیدگاه ها:نظر شما چیست؟


* :نام و نام خانوادگی
* آدرس ایمیل:
وبسایت:
* متن:
* کد امنیتی:
کد امنیتی جدید Visual CAPTCHA